Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Flerskikts vågledare integrationsplattform för framtida millimetervågor system

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - maj 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem
Ansökningsomgång Smartare Elektroniksystem: genomförbarhetsstudier

Syfte och mål

Målet med genomförbarhetsstudien var att verifiera två aspekter av MLW-tekniken: tillverknings- och integrationsförmåga, vilka båda var framgångsrika. Tillverkningsförmågan verifierades genom att tillverka passiva bandpassfilter baserat på MLW-tekniken och integrationsförmåga verifierades genom att ta fram prototyper för integration av aktiva MMIC-enheter. Specifikationerna togs fram av industripartnerna och testning utfördes på "National THz Laboratory" på Chalmers.

Resultat och förväntade effekter

Genomförbarhetsstudien verifierade MLW-tekniken som en lämplig komponentlösning och integrationsplattform, samt ledde till utveckling av kunskap och expertis (know-how) kring tillverkning. Resultaten var viktiga för att övertyga partnerna om teknikens potential för fortsatt utveckling. Resultaten var också viktiga för att locka nya partners, vilket i sin tur ledde till en ny Smartare Elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojektansökan.

Upplägg och genomförande

Projektledningen var effektiv och projektet innefattade totalt åtta partnermöten. Genomförbarhetsstudien var uppdelad i fyra arbetspaket. WP1 fokuserade på specifikationer som hjälpte parterna att skapa gemensamma mål. WP2 och WP3 fokuserade på verifieringsaktiviteter. WP4 fokuserade på att formulera en plan för vidareutveckling av tekniken, vilket var viktigt för att stötta projektet att hitta ytterligare och rätta partners för ett fortsatt Forsknings- och innovationsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 oktober 2018

Diarienummer 2018-03484

Statistik för sidan