Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Safe Roadtrains for Efficient Transports

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB
Bidrag från Vinnova 13 935 950 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Slutrapport 2013-04724eng.pdf(pdf, 1052 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Målen har varit att: - Utveckla och förbättra systemet map prestanda, stabilitet och robusthet. - Simulera och validera bränslebesparingar. - Studera förares beteende, acceptans och förtroende för platooning samt nödvändig informationsutbyte. - Studera interaktionen med annan trafik. - Utveckla tekniska specifikationer och verifiera dessa. Dessutom har algoritmer för styrning av longitudinell och lateral kontroll, drivlina, HMI, samt V2V kommunikation utvecklats. Projektet har varit mycket värdefullt för att vinna ny kunskap och utvärdera koncept och teknik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har uppfyllt sina mål: -Förbättringar av prestanda, system stabilitet och robusthet har gjorts under utveckling och test. -Bränslebesparing har simulerats ocg verifierats. -Interaktion mellan förare och fordon har studerats. Simulatorkörningar såväl som på väg har gjorts. - Förarbeteende inklusive omgivande trafiks beteende har studerats och utvärderats i bl.a. i European Truck Platoon Challange. - Förarnas behov av kritisk information har utretts och en display som visar status har utvecklats.

Upplägg och genomförande

WP1 Projekt ledning. WP2 - Användningsfall och funktionell säkerhet.. WP3 Utveckla och utvärdera HMI concept. Utreda förarkrav och behov. WP4 Utreda kommunikation mellan fordonen inclusive tillförlitlighet och uppdateringsfrekvens. WP5 Kontroll av fordon och platoon inclusive strängstabilitet och algoritmer för lateral och longitidunell kontroll- WP6 Validera koncept och lösningar. Bygga system. Testa algoritmer och lösningar. WP7 Dissemination, publicering och demonstration av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-04724

Statistik för sidan