Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FFI Hållbar tillverkning av framtidens transmissionsdetaljer

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 9 400 000 kronor
Projektets löptid april 2012 - mars 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport SR_HP_2011-04445_FramTrans_EN.pdf(pdf, 880 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet skulle bidra till att utveckla kunskapsbaserad produktion i Sverige av avancerade produkter med högt kundvärde. Transmissioner är en nyckelkomponent i lastfordon och en stark bas finns i svensk produktion. Projektet syftade till att införa ny tillverkningsteknologi och nya material i produktionen. Projektet har resulterat i ny kunskap om kuggrullning, bearbetning av rena stål för kugghjul och formförändringar vid härdning av kugghjul.

Långsiktiga effekter som förväntas

Kugghjul av storlek typisk för lastbilsväxellådor ännu inte kan tillverkas genom kuggrullning med tillräcklig noggrannhet. Det rekommenderas att undersöka möjligheten att införa ultrarena stål från rörprodukter direkt för kugghjul. Förändringen skulle möjliggöra en besparing i ledtid från stålverk till det tillverkade kugghjulet. Härdbarhetsberoende geometrisk kompensering vid mjukbearbetning verkar möjlig för att minska de skadliga effekterna av formförändring.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt plan med alla uppsatta milstolpar uppnådda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2011-04445

Statistik för sidan