Fastcruit - en ansökningsprocess som konverterar fler kandidater

Diarienummer 2017-00661
Koordinator Sprancher AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 - vår 2017

Syfte och mål

Syftet var att utveckla en betaversion av Fastcruit som används av våra betaanvändare för att se om den ansökningsprocessen levererar fler kandidater. Betaversionen och betatestandet har gått över förväntan!

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna var snabbare rekrytering och fler kvalificerade kandidater. Det är mycket väl uppfyllt! Vi har även med input från betaanvändarna justerat värdet av tjänsten till att innefatta att det ger fler kvalificerade kandidater samt att det även är ca 90% okvalificerade som INTE söker.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följts enligt den plan vi hade och genomförandet har gått helt enligt plan, eller till och med bättre än plan!

Externa länkar

Kontakta simon@fastcruit.com så hjälper han er att logga in.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.