Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fastcruit - en ansökningsprocess som konverterar fler kandidater

Diarienummer
Koordinator Sprancher AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla en betaversion av Fastcruit som används av våra betaanvändare för att se om den ansökningsprocessen levererar fler kandidater. Betaversionen och betatestandet har gått över förväntan!

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade effekterna var snabbare rekrytering och fler kvalificerade kandidater. Det är mycket väl uppfyllt! Vi har även med input från betaanvändarna justerat värdet av tjänsten till att innefatta att det ger fler kvalificerade kandidater samt att det även är ca 90% okvalificerade som INTE söker.

Upplägg och genomförande

Upplägget har följts enligt den plan vi hade och genomförandet har gått helt enligt plan, eller till och med bättre än plan!

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00661

Statistik för sidan