Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fasa ut PFAS - POPFAS

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Det övergripande målet med projektet POPFAS Fasa ut PFAS är att bidra med nya PFAS-fria produkter för minskad miljöpåverkan, säkert rent dricksvatten och konkurrenskraftig svensk industri genom tvärvetenskapliga samarbeten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Potentiella utmaningar och lösningar identifieras En gapanalys av den mest lovande tekniska lösningen görs Relevanta aktörer har gått med i konsortiet och en detaljerad plan för projektets andra etapp är upprättad Ett utkast till ett avtal om reglering av immateriella rättigheter är skrivet Tvärvetenskapligt samarbete kommer att upprättas mellan forskare, forskare, produktutvecklare, konsumenter, organisationer och myndigheter. En kommunikationsstrategi identifieras

Upplägg och genomförande

Två workshops (kick-off och final) genomfördes med alla partners för att få konsensus och godkännande av projektmål och aktiviteter för steg 2-projektet. Individuella partnerintervjuer hölls. Litteraturstudier och en förstudie utfördes för att identifiera och analysera lösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03776

Statistik för sidan