Fältdatainsamling- och analysmetoder för utveckling av personbilar med avseende på aktiv säkerhet.

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 6 644 000 kronor
Projektets löptid mars 2009 - april 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-00087

Statistik för sidan