FALS-Falsning Av LättviktsStrukturer

Diarienummer 2014-03929
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Bidrag från Vinnova 6 650 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2014-02965-en

Syfte och mål

Projektets övergripande mål har varit att skapa ett stabilt, tillförlitligt och verifierat koncept för falsningsprocessen av lättviktsstrukturer i multimaterial samt virtuella verktyg för att prediktera ett förbands täthet. Såväl limparametrars som falsparametrars inverkan har studerats och analyserats i syfte att även förbereda för kombinationer av material där täthet och galvanisk separation blir kritiskt

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat har visat att falsning är en användbar metod för fogning av lättviktstrukturer men samtidigt påvisat hur komplext sambandet mellan falsningen, limmets geometri och limappliceringen är och att skapa ett tätt förband. Projektet har lagt basen för optimeringsarbete genom en kombination av fysiska tester som kan påvisa beteenden och beroenden och en utveckling av virtuella verktyg som kan användas för att styra appliceringen av lim och prediktera vad som händer i produkter med svåra geometriska förutsättningar

Upplägg och genomförande

Angreppsättet har varit att studera påverkan på innerstrukturmaterialet, viskositet och reologi för limmet, inblandning av tillsatsmaterial i limmet och alternativa konstruktionslösningar för att skapa bättre låsning och optimal limfog, samt att med hjälp av simuleringsutvecklingen ytterligare förstå områdets komplexitet och skapa bra beredningsverktyg.

Externa länkar

Officiell hemsida samt projektportal för deltagare

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.