Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fackverket 3.0 - Fler ledstänger för länkade öppna data

Diarienummer
Koordinator Bobitek AB
Bidrag från Vinnova 460 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Fackverket 3.0 har etablerat ett nytt samarbete mellan två världar som tidigare inte dragit tillräcklig nytta av varandra. Den tekniska utvecklingen för öppna data, semantisk webb och länkade data å ena sidan, och terminologisektorn med sin expertis å andra sidan.

Långsiktiga effekter som förväntas

De viktigaste resultaten är att Fackverket 3.0 identifierat möjliga vägar framåt för publicering av länkade terminologiska data som semantiska resurser på nätet. Den ursprungliga tanken med Wikidata som central tekniklösning fungerade inte fullt ut. Men ett ´BegreppsNav´ som återanvänder principerna från det etablerade KulturNav är ett mycket intressant alternativ där vi kan återanvända redan byggd infrastruktur.

Upplägg och genomförande

De flesta planerade aktiviteterna har genomförts enligt plan: - Utveckla arbetssätt - Inventera genomförda och pågående projekt - översiktligt inventera utländska initiativ - Undersöka hur Wikidata kan användas som en nod - Stämma av hur en framtida modell kan se ut - Ta fram en rapport om modellen - Inventera myndigheters intresse av att delta i steg 2 Följande har genomförts delvis: - Utreda och föreslå hur semantiska resurser kan förvaltas - Reda ut och definiera nödvändiga projektrelaterade metabegrepp Följande har inte genomförts: - Ta fram ett färdigt förslag för steg 2

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00294

Statistik för sidan