Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications

Diarienummer
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Syfte och mål

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans arbetat framgångsrikt med att industrianpassa en design tidigare utvecklad i forskningsmiljö samt har genomfört en första tillverkningsrunda av kiselbaserade mikronålar i en åttatumsfabrik.

Resultat och förväntade effekter

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans stärkt banden mellan SME och institut genom tekniköverföring samt processutveckling. Genom att visa tillverkningsbarhet av mikronålar i industriell miljö möjliggörs utveckling av lågkostnads diagnosverktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i klassisk projektform med Ascilion som projektägare och koordinator. Efter sedvanligt startseminarium utarbetades en förfinad kravspecifikation, vilken låg till grund för omdesign av design och tillverkningsprocesser på 4´-substrat till volymstillverkningsprocess och 8´-substrat. Efter en något längre och svårare processutveckling än väntat lyckades projektet till slut leverera hårdvara i form av mikronålar ämnade för extraktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05174

Statistik för sidan