Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications

Diarienummer
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 390 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans arbetat framgångsrikt med att industrianpassa en design tidigare utvecklad i forskningsmiljö samt har genomfört en första tillverkningsrunda av kiselbaserade mikronålar i en åttatumsfabrik.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans stärkt banden mellan SME och institut genom tekniköverföring samt processutveckling. Genom att visa tillverkningsbarhet av mikronålar i industriell miljö möjliggörs utveckling av lågkostnads diagnosverktyg.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes i klassisk projektform med Ascilion som projektägare och koordinator. Efter sedvanligt startseminarium utarbetades en förfinad kravspecifikation, vilken låg till grund för omdesign av design och tillverkningsprocesser på 4´-substrat till volymstillverkningsprocess och 8´-substrat. Efter en något längre och svårare processutveckling än väntat lyckades projektet till slut leverera hårdvara i form av mikronålar ämnade för extraktion.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05174

Statistik för sidan