Fabrication of Microneedles intended for Biomedical Extraction Applications

Reference number
Coordinator ASCILION AB
Funding from Vinnova SEK 390 000
Project duration November 2014 - August 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic Innovation Program Electronic Components and Systems - call autumn 2014

Purpose and goal

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans arbetat framgångsrikt med att industrianpassa en design tidigare utvecklad i forskningsmiljö samt har genomfört en första tillverkningsrunda av kiselbaserade mikronålar i en åttatumsfabrik.

Results and expected effects

Ascilion, Silex Microsystems och Acreo Swedish ICT har tillsammans stärkt banden mellan SME och institut genom tekniköverföring samt processutveckling. Genom att visa tillverkningsbarhet av mikronålar i industriell miljö möjliggörs utveckling av lågkostnads diagnosverktyg.

Approach and implementation

Projektet utfördes i klassisk projektform med Ascilion som projektägare och koordinator. Efter sedvanligt startseminarium utarbetades en förfinad kravspecifikation, vilken låg till grund för omdesign av design och tillverkningsprocesser på 4´-substrat till volymstillverkningsprocess och 8´-substrat. Efter en något längre och svårare processutveckling än väntat lyckades projektet till slut leverera hårdvara i form av mikronålar ämnade för extraktion.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.