Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ExpoFiber - exponering av detaljerad kvalitetsinformation ur fiberdistributioner

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Fakulteten för naturvetenskap teknik & medier
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - februari 2026
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar - hösten 2022

Syfte och mål

Ett viktigt steg i övergången till biobaserad cirkulär ekonomi är att bredda användningen av träfiberbaserade material, och tränga ut t.ex. fossilbaserade förpackningar. Vi vill tillgängliggöra mer träfibermaterial med jämnare kvalitet vid lägre energianvändning genom att utnyttja mätningar av individuella fiberegenskaper i pappersmassatillverkningen. Detta möjliggörs genom moderna analys-, visualiserings- och maskininlärningsmetoder för stora datamängder på plats i massafabriken.

Förväntade effekter och resultat

Ett uppgraderat fullskalesystem för styrning av pappersmassatillverkning baserat på individuella fiberegenskaper kommer att demonstreras i fabrik. Där styrs massaprocessen mot förbättrad nyttjandegrad, energieffektivitet och jämnare och högre produktkvalitet. Fiberråvaran, som är en förnybar men begränsad resurs, kommer därmed att utnyttjas bättre, och bli tillgänglig för fler produkttyper med ett lägre koldioxidavtryck.

Planerat upplägg och genomförande

Vid två massabruk, Skoghall och Braviken, mäts de framställda massafibrerna på individnivå med hjälp av optiska metoder online. Obearbetade fibrer ur vedråvaran kommer även mätas i labmiljö. I de stora datamängderna, som representerar distributioner av partikelegenskaper, finns information om hur fibrerna bearbetats och vilken effekt det får på produktkvaliteten. Vi utvecklar moderna visualiserings- och analysmetoder för att utnyttja informationen för styrning mot jämnare kvalitet och lägre energiförbrukning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 mars 2023

Diarienummer 2022-03597

Statistik för sidan