EVAM System

Diarienummer 2017-04562
Koordinator H&E SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att färdigställa EVAM för storskalig lansering vilket innefattar fortsatt produktutveckling samt marknadsaktiviteter. Prototypen från piloterna industrialiseras med ny hårdvaru- och mjukvaruplattform. Nya kundkontakter etableras och gamla kontakter från fas 1 följs upp för att initiera försäljning. Målen är att; träffa nya kunder, etablera nya samarbeten, anställa ny personal och färdigställa ny mjukvaru- och hårdvaruplattform.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska bidra till utvecklandet av en konkurrenskraftig produkt för den globala marknaden. Genom projektet kommer företagets kompetensnivå inom flera områden att höjas vilket förväntas bidra till en långsiktig positiv effekt för företaget. EVAM System kommer proaktivt förbättra trafiksäkerheten för utsatta yrkesgrupper som t.ex. blåljusmyndigheten och vägarbetare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras över tre arbetspaket, ett med kommersiellt fokus och två med tekniskt fokus. Samtliga arbetspaket drivs med interna resurser i form av heltids- och deltidsanställda. Då samtliga arbetspaket involverar olika kompetenser och resurser kommer de att startas parallellt för att nå företagets tidsplan.

Externa länkar

Hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.