Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

EVAM System

Diarienummer
Koordinator H&E SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Projektet syfte och mål har uppfyllts genom det arbete som bolaget bedrivit. EVAM har förberetts för storskalig lansering genom fortsatt produktutveckling och marknadsaktiviteter. Nyanställningar inom R&D och marknad har skett under projektet. Vidare, har nya kundkontakter och samarbeten med partners och distributörer etablerats internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att skapa en konkurrenskraftig produkt vilket tydligt märks under bolagets marknadsaktiviteter. Under projektet har bolagets kompetensnivå höjts inom mjukvaruutveckling, embedded, analog elektronik och försäljning genom de aktiviteter som utförts och nyanställningar som gjorts. På lång sikt kommer projektet att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet för utsatta yrkesgrupper som t.ex. blåljuspersonal och vägarbetare vilket sannolikt kommer rädda liv.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat på tre separata arbetspaket med få beroenden mellan arbetspaketen. En ansvarig tilldelades för varje arbetspaket för att ansvara för att arbetspaketet nådde de uppsatta målen. Arbetssättet lämpade sig väl för företaget och innebar ett snabbfotat arbetssätt där eventuella problem kunde motverkas i god tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04562

Statistik för sidan