EVAM System

Diarienummer 2017-04562
Koordinator H&E SOLUTIONS AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syfte och mål har uppfyllts genom det arbete som bolaget bedrivit. EVAM har förberetts för storskalig lansering genom fortsatt produktutveckling och marknadsaktiviteter. Nyanställningar inom R&D och marknad har skett under projektet. Vidare, har nya kundkontakter och samarbeten med partners och distributörer etablerats internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att skapa en konkurrenskraftig produkt vilket tydligt märks under bolagets marknadsaktiviteter. Under projektet har bolagets kompetensnivå höjts inom mjukvaruutveckling, embedded, analog elektronik och försäljning genom de aktiviteter som utförts och nyanställningar som gjorts. På lång sikt kommer projektet att bidra till en förbättrad trafiksäkerhet för utsatta yrkesgrupper som t.ex. blåljuspersonal och vägarbetare vilket sannolikt kommer rädda liv.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat på tre separata arbetspaket med få beroenden mellan arbetspaketen. En ansvarig tilldelades för varje arbetspaket för att ansvara för att arbetspaketet nådde de uppsatta målen. Arbetssättet lämpade sig väl för företaget och innebar ett snabbfotat arbetssätt där eventuella problem kunde motverkas i god tid.

Externa länkar

www.evam.life

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.