Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EVAM System

Diarienummer
Koordinator H&E SOLUTIONS AB - H&E Solutions
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Industrialisera och slutligen verifiera både tekniska och affärsmässiga förutsättningar för storskalig lansering av EVAM System. Bolaget har under projektet lyckats verifiera tekniken samt affären med flertalet kunder. Data från pilottesterna har resulterat i en teknisk specifikation för industrialisering av produkten som kommer att lanseras under Q2 2018. Under projektet har bolaget lyckats knyta viktiga kontakter med partners, tekniska rådgivare samt kunder inom branschen. Detta har resulterat i en väl genomarbetat distributionsstrategi samt en uppdaterad affärsplan

Långsiktiga effekter som förväntas

Bolaget lyckades: - Sätta en strategi för produktion och genom en uttömmande utvärdering ta fram en model för utvärdering av produktionspartner. Modellen applicerades och partner valdes. - Genomföra pilottester av EVAM i Stockholm hos 3 kunder. Testerna bekräftade produktens funktionalitet för kunden som var väldigt nöjd efter piloten. Diskussion om implementation av EVAM hos kunden pågår just nu. - Stärka sin marknadsposition och utveckla säljarbetet. 6 partners har identifierats, 3 tekniska rådgivare knutits till bolaget samt 20 kunder kontaktade.

Upplägg och genomförande

Projektet delades i tre stycken arbetspaket; Produktion, Pilottester samt Utveckling av säljarbetet. Innan start sattes en plan för genomförande där önskat resultat definierades och arbetet bröts ned i mindre delar. Produktion - Bolaget skapade en model för utvärdering av produktionspartner. Den modellen applicerades senare på de eventuella partners som listats. Piloter - EVAM installerades hos 3 kunder. Piloterna utvärderades genom intervjuer, enkäter samt analys av teknisk data. Sälj - Marknadsaktiviteter och möten bokades med önskade partners och kunder.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00680

Statistik för sidan