Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Celtic Plus CONVINcE Telhoc

Diarienummer
Koordinator TelHoc AB
Bidrag från Vinnova 1 110 000 kronor
Projektets löptid september 2014 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning Eureka-kluster medfinansiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med Convince är att minska energiförbrukningen vid videoöverföring och TelHoc har fokuserat på att minska förbrukningen med hänsyn till säkerhetsrelaterade aspekter samt förbättringar av trådlösa länkar mellan terminaler och accesspunkter. TelHoc´s resultat kan minska säkerhetsrelaterad förbrukning med ca 11% och spara 15 min batteritid vid videoöverföring, samt med kodningsteknik minska energiförbrukningen i trådlösa nätverk till en femtedel.

Långsiktiga effekter som förväntas

TelHoc´s resultat är tillgängliga som mjukvarukomponeter och delar av resultaten kommer att standardiseras och specificeras och andra kommer att patenteras inom kort. TelHoc kommer att bygga in dessa komponenter i andra produkter som utvecklas tillsammans med andra partners och kunder, och genom försäljning och integration även bli tillgängliga i 3e parts produkter. Den förväntade effekten är därför att dessa produkter får förbättrad energiförbrukning och prestanda med hjälp av resultat från Convince, samt att TelHoc’s försäljning ökar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts genom ett konsortium av europeiska partners inom Celtic-Plus genom ett upplägg som ett typiskt europeiskt forsknings och utvecklingsprojekt med work packages, deliverables och milestones. Detta har fungerat väl och har projektet har lyckats genomföra de flesta av dess uppsatta mål även om ett par partners inte fick finansiering i början av projektet och fick dra sig ur, samt inaktiva partners som blev utbytta. TelHoc egna mål har dock genomförts väl och som förväntats, samt med väl fungerade samarbete med andra partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-00508

Statistik för sidan