Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EU-koordinering Drive Sweden

Diarienummer
Koordinator Statens Väg- & Transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 399 999 kronor
Projektets löptid november 2020 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Projektet har syftat till att lägga en grund för att Drive Sweden och dess partners ska kunna skala upp befintliga svenska projekt för ökad finansiering när så är lämpligt; och för att bidra till färdplaner och andra strategidokument inom EU, t.ex Horizon Europes (HEu) Workprogramme (WP), genom relevanta organisationer (ex. ERTRAC, EARPA, CLEPA).Vidare har projektet strävat efter att stödja och uppmuntra fler svenska parter att delta i EU-projekt. Ett ytterligare syfte har varit ett aktivt deltagande i CCAM-partnerskapet (CCAM-p nedan).

Resultat och förväntade effekter

Topics i HEu´s WP 2021-22 med relevans för Drive Sweden och partners har diskuterats med temaområdena för att definiera idéer och ev. uppväxlingsbara projekt som matchar 2022-topics. Partner har bjudits in till konsortium för projektansökan. Effektlogiken har matchats mot topics i HEu´s WP. Profileringsmöjligheter har identifierats och bl.a. lett till presentationer vid EUCAD 2021. Drive Sweden har som första part presenterat sig vid en egen programpunkt på CCAM-p´s General Assembly (Dec 2021). Konkret arbete i ERTRAC, CLEPA & CCAM-p (bl.a. ledning av 2 av 7 kluster.

Upplägg och genomförande

Arbete enligt plan (4 WP) med undantag av nyckelbudskap (resursskäl). Mappning av projekt, kartläggning av HEu´s WP, uppdateringar av EU aktiviteter har gjorts av projektdeltagarna för diskussion i Programkontoret (PK). Temaområdena har diskuterat projektuppslag och kopplingar till 2022-topics och presenterat i PK. Drive Sweden och parter har presenterat vid EUCAD 2021 och CCAM-p´s General Assembly. Drive Sweden parter är medlemmar i CCAM-p och leder 2 av 7 kluster i CCAM-p (1: large scale demonstration; 6: societal aspects & user needs). Arbete i ERTRAC, EARPA med bl.a roadmaps.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 februari 2022

Diarienummer 2020-04364

Statistik för sidan