Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Ett hållbart skolval

Diarienummer
Koordinator Svensk utbildningsteknologi AB
Bidrag från Vinnova 242 800 kronor
Projektets löptid juni 2019 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med detta projekt var att göra vår plattform för skolval helt skalbar. Med fullt skalbar menar vi att en kund ska kunna sätta upp och hantera hela sitt skolval helt utan vår inblandning. Alla tekniska komponenter som krävs för detta är byggda så generellt skulle vi säga att projektets mål är uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektets resultat är att vår plattform nu är, mer eller mindre, helt skalbar på så vis att kunderna själva, i administrationspanelen, kan göra allt de behöver göra för att sätta upp och administrera sina skolval. Detta kommer testas live nu i januari i ett femtontal kommuner. Till nästa års skolval kommer vi vara redo att ta emot alla som vill använda vår plattform och vår förhoppnings är att påbörja vår internationella expansion inom ett år.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg var baserat runt en fyra månaders sprint med ett antal nyckelpersoner som tillsammans innehar all relevant kompetens som behövdes för att bygga ut plattformen i enlighet med projektets målsättning. Sprinten har, ur vårt perspektiv, varit mycket effektiv. Hela teamet har hållit regelbundna avstämningsmöten för att garantera att ingens arbete stagnerar på grund av att de inväntar leverans från en annan teammedlem. Regelbunden dialog med kund har också förts för att garantera att det som byggs ligger i linje med kundernas önskemål.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 mars 2019

Diarienummer 2019-00269

Statistik för sidan