Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Equilab - Kvantifiera Ridsport

Diarienummer
Koordinator SCHVUNG RIDE AB - Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Equilab är en digital hästtränare, ett sätt för ryttare att hålla koll på sina hästar och hur de tränar. Appen bygger på en innovativ lösning som gör det möjligt att mäta en hästs rörelser genom endast mobilens sensorer. Denna data omvandlas sedan till värdefulla insikter för ryttarna och gör det möjligt för dem att ha bättre, mer faktabaserade diskussioner om sin utveckling. Syftet med projektet var att validera hur Equilab kunde bli ett hållbart bolag på lång sikt. Målet var testa olika modeller och lära känna användarnas behov bättre samt genomföra riktade tester.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under projektet växte Equilab snabbt, idag har appen 50 000 användare och flertalet viktiga samarbeten för framtiden har satts upp. Förra månaden red användarna drygt 5 varv runt jorden och tog 176 miljoner steg med appen i fickan! Under projektets gång har även en investeringsrunda genomförts där 3.5 miljoner kronor togs in. Under projektets gång kunde flertalet olika potentiella modeller valideras och en av dessa kunde testas. En plan för framtiden har skapats som säkrar en hållbar utveckling.

Upplägg och genomförande

En undersökning av olika modeller har genomförts genom bland annat kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Intervjuerna har genomförts med ryttare och makthavare inom ridsporten. Vi har även haft en hel del diskussioner med andra relevanta personer. Återkoppling från dessa intervjuer gjorde att en resa mot målet att bli ett hållbart företag har påbörjats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00330

Statistik för sidan