Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EQU8 - Möta marknadsbehovet

Diarienummer
Koordinator INT3 SOFTWARE AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet att möta marknadsbehovet genom EQU8 Anti-Cheat har framgångsrikt uppfyllts med hjälp av Vinnova. Målet att anpassa de existerande erbjudande mot behovet hos potentiella kunder har genomförts enligt beskrivning av resultat nedan. Vi har nu ett konkurrenskraftigt erbjudande men låg onboardingtröskel som vi finjusterar fortlöpande.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har utmynnat i en förenkling av integrationsprocessen och en ny licensmodell samt en helautomatisk onboardingprocess. Effekten är en enklare och mer attraktiv utvärderingsprocess för våra kunder, vilket minimerar risker och kostnader för båda parter. Efter en konkurrensanalys har prismodellen gjorts om för att tillåta lättare jämförelse med alternativa lösningar och har därtill bevisats kommersiellt. Egenkostnader har minimerats genom att nu ha ett automatiskt skalande backend.

Upplägg och genomförande

Systematisk urval och bearbetning av spelföretag som potentiellt har problem med spelfusk och passar EQU8 Anti-Cheat funktionalitet har bearbetats med telefon, email, sociala medier samt personliga och digitala onlinemöten. Verifiering av betalningsmodell har gjorts med existerande kund, prospects, potentiella partners.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2018

Diarienummer 2018-02109

Statistik för sidan