EQU8 - Möta marknadsbehovet

Diarienummer 2018-02109
Koordinator INT3 SOFTWARE AB
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Pågående
Utlysning Innovative Startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 2 – våren 2018

Syfte och mål

Möta marknadsbehov för tillväxt på den nordiska marknaden genom: 1) Att utveckla en utvärderingsplattform av EQU8 med mål att verifiera behovet av en dynamisk betalningsmodell för anti fusk i spel-branchen hos definierade referenskunder. 2) Att utveckla kostnadseffektiviseringar av kunderbjudandet i form av förbättrad nätverkslösning samt sänkta hosting-kostander med mål att erbjuda en skalbar lösning med dynamisk prismodell. 3) Förstudie kring en harassment model för jämställdhet inom gaming-industrin.

Förväntade effekter och resultat

Verifierad lönsam betalningsmodell inför bolagets fortsatta kommersialisering och mål att nå break even med ett attraktivt och jämlikt kunderbjudande som leder till organisk tillväxt för företaget. En kostnadseffektiv teknisk plattform som skalar med ökad konkurrenskraft och marginaler som resultat.

Planerat upplägg och genomförande

- Ta fram ett enkelt gränssnitt för intresseanmälan inkl en online demo-video. - Bättre översikt (FP-anknytningar legala krav & statistik) - Allokering/anställning av resurs för produktion och genomförande - Utveckling av modell för inkomstbortfall i respektive spelbolags olika affärsmodeller - Analys av speldata från referenskunder och värde-baserad prismodell - Affärsutveckling av tjänsten och produkten inkl förstudie kring en harassment modul. - Utveckla nätverkskod, hosting erbjudande samt back-end resurser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.