Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

´EnviroMan´ Miljö- och kretsloppsanpassade tillverkningsprocesser för metalliska material.

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 10 330 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - augusti 2015
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2012-02171sv.pdf (pdf, 1506 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Utifrån syftet att minimera eller eliminera nettoanvändning av energi och jungfruliga råvaror, har projektet formulerat ett antal översiktliga mål uppdelade i olika teknikområden: 1.En strategi att hantera och rena processvätskor och ytor. 2.Innovativt hantera restprodukter från gjuterier 3.Metodsamverkan för miljö- och energifakta 4.Stödja långsiktig utveckling av en processvätskelots med resultat från EnviroMan. En summering av projektets genomförande och uppnådda resultat visar att målen var utmanande men så realistiska, att de bibehållits under projektets löptid.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat och effekter från EnviroMan utifrån: Biocidfri rening av processvätskor: Två metoder har utvärderats och visat effekt i industriproduktion. Minst en metod vidareutvecklas nu till ökad kommersiell användning. Miljöanpassad värmebehandling: Visar tydlig möjlighet att minska kemikalieanvändning. Innovativ användning och cirkulation av sand och stoft från gjuterier handlar nu mer om teknikspridning och implementering. En web-baserad utveckling av ENIG för energieffektivisering har gjorts för användning i FFI HP - projekt. En kartläggning av parterna visar effekt.

Upplägg och genomförande

Specifika studier har genomförts i de olika FoU-områdena, t ex med två olika utrustningar för rening av processvätskor, med ozon respektive UV-ljus, i två olika fabriker. Metoder och avancerad analysutrustning för att bedöma renhet och effekter av orenhet vid värmebehandling har använts. Täthetsmätningar av sand+stoft har genomförts. Gemensamt för projektet har följande metoder och verktyg använts för att göra miljöbedömningar: Livscykelanalys (LCA) Energikartläggning Kemikaliekartläggning System Dynamics. Dessa har använts var för sig och i kombination.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 februari 2020

Diarienummer 2012-02171

Statistik för sidan