Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Entreprenörsutbildning för morgondagens digitala nomader

Diarienummer
Koordinator UNGDRIVE AB (SVB)
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att genomföra marknadsanalys, arbeta fram en skalbar affärsmodell på den nya tjänsten samt validera vilka förmågor som krävs för att realisera den framtagna affärsmodellen. Allt med syfte att bidra till disruptiv förändring och ändra förutsättningarna för framtidens arbetsmarknad genom att tillföra ny kunskap och teknisk förnyelse. Projektets syfte kvarstår och dess mål har uppnåtts. Dock har nästa steg i processen fått ersättas av annat, då ny information framkommit under projektets gång.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i en utarbetad affärsmodell. Dock har ny information uppkommit under projektets gång som gör att validering av nytt fysiskt moment kommer att ske innan byggandet av plattformen. Om fem år förväntas vi fortfarande, med tjänsten, vara en global partner i det företagsfrämjande nätverket. Vi kommer genom vårt redan uppbyggda nätverk med såväl slutkund som andra partners ha stora fördelar gentemot potentiella andra aktörer. Kund och marknad för första lansering är identifierad och efter kommande nämnda validering kommer en lanseringsplan att upprättas.

Upplägg och genomförande

1. Utfallet av marknadsanalysen var positivt även om arbetet tog något längre tid än planerat. Analysen gav bolaget ny information vars vikt inte tidigare var känt. 2. Arbetet med att identifiera, beskriva och analysera aktuell affärsmodellportfölj gav, pga ny kompetens, bolaget ett nytt sätt att, på ett objektivt sätt, se på sina erbjudanden samt en strategisk höjd. 3. Kundsegmentering blev annat än väntat, vilket påverkade värdeerbjudande och den nya affärsmodellen. Kartläggning av förmågor skapade en realistisk vy av realisering, därifrån korrigerades plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04201

Statistik för sidan