Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 4 999 999 kronor
Projektets löptid mars 2019 - februari 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Produktion 2030 - utlysning 11

Syfte och mål

För att förbli konkurrenskraftiga på den globala marknaden måste företag kontinuerligt förbättra sina ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. REWIND-projektet utnyttjade aktuella industriella trender inom digitalisering och hållbarhet. Även om hållbarhetsprinciper är välkända och mogna, förblir implementeringen komplex och utmanande. REWIND-piloterna gav en plattform för att utveckla och testa nya tillämpningar av cirkulär ekonomi (CE) koncept inom olika industrisektorer och höja Sveriges CE-forskningsprofil på den internationella scenen.

Resultat och förväntade effekter

Alla tre piloterna resulterade i lärdomar om de barriärer och utmaningar som företag möter när de engagerar sig i en CE. De huvudsakliga projektbidragen är rekommendationer om hur företag kan övervinna dessa hinder. Sådana lärdomar och rekommendationer är ovärderliga för att uppnå effekt i den skala som krävs för att gå mot ett mer ekoeffektivt och cirkulärt industrisystem, med det slutliga målet att krympa mänskliga aktiviteters miljöavtryck inom planetens gräns för ett mer hållbart samhälle.

Upplägg och genomförande

Med utnyttjande av expertis hos de akademiska och industriella partnerna undersökte konsortiet hur tekniska framsteg, metoder för hållbarhetsbedömning och produktions-/materialforskning kan bidra till att förverkliga möjligheter till en CE. Genom att tillämpa principerna om ekoeffektivitet inom processerna hos Stena Recycling, Volvo AB och DyeCoo, var målet att behålla värdet inbäddat i material med cirkulära strategier (återanvändning/återcirkulera, återtillverkning, återvinning, återanvändning och andra återvinningsvägar).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 april 2022

Diarienummer 2019-00787

Statistik för sidan