Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

En ny strategi för att förebygga sårinfektioner

Diarienummer
Koordinator S2Medical AB - S2Medical
Bidrag från Vinnova 199 996 kronor
Projektets löptid januari 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Målet med detta projekt var att definiera en strategi för att använda ett elektriskt fält tillsammans med Epiprotect®, ett biosyntetiskt förband, för att förstöra biofilm som finns I sår samt för att avlägsna laddade molekyler från det. I detta projekt har vi gjort datorsimuleringar, byggt prototyp och studerat effekten hos elektriska fält som levererats av en viss prototyp till såret I en in vitro-modell av biofilm.

Resultat och förväntade effekter

De preliminära resultaten från projektet, som skall verifieras I en djurmodell, visar att ett förband liknande det vi har designat för projektet kan hjälpa till att förstöra biofilm. Generellt sett skulle ett elektriskt fält som levereras till ett sår kunna minska bakteriell aktivitet och på så vid påskynda sårläkning.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har ett förband med parallella remsor kopplade till en spänningsgenerator designats. Förbandet kan leverera ett svagt elektriskt fält till såret, vilket hjälper till att förstöra biofilmen om en sådan finns. Fler experiment behövs för att verifiera effekten av det elektriska fältet på sårläkningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05219

Statistik för sidan