En jämlik förlossningsupplevelse - en normkritisk analys av förlossningsvården på Södersjukhuset

Diarienummer 2018-01619
Koordinator Södersjukhuset Aktiebolag - Kvinnokliniken, avdelning 63
Bidrag från Vinnova 314 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - januari 2019
Status Pågående
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Normkritisk innovation - instegsprojekt