Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektroniksystem för Internet-of-Things

Diarienummer
Koordinator Mistbase AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Målet och syftet med projektet har varit att ta fram en demonstrator för den senaste cellulära 4G LTE Cat-M tekniken. Denna teknik är fokuserad på cellulära IoT enheter. Som ett led i att uppfylla målen har Mistbase också kunnat hålla sin plan för kommande kommersialisering och tillväxt som sattes upp i beskrivningen av projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Mistbase har kunnat visa upp en demonstrator på den senaste cellulära 4G LTE Cat-M tekniken. En tidig demonstrator baserad på detta projekt visades redan upp under Mobile World Congress (MWC) i Barcelona under februari månad. Demonstratorn har inte bara bevisat att Mistbase har vad som krävs för att ta fram denna teknik på sitt unika sätt, utan också öppnat upp för många nya kund/partner kontakter. Som direkt följd av detta projekt har även Mistbase inlett partnerskap ett antal företag. Utöver detta har Mistbase och Lunds universitet idag har en tätare kontakt med varandra.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits enligt de arbetspaket som specificerats. De första arbetsparketen har en Internship från Lunds tekniska högskola (LTH) utfört. Första del handlade om att ta in radio signaler in till systemet, följt av den hårdvara som kärvs för att synkronisera mot de cellulära basstationerna. Parallellt har personal från Mistbase utvecklat mjukvara för styrning samt själva demonstratorn. Institutionen Elektro- och informationsteknik vid LTH har agerat bollplank med expertis, vägledning och domänkunskap när svåra problem har behövs lösas för att ta projektet framåt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2015-04539

Statistik för sidan