Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT AB, Eskilstuna
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden

Viktiga resultat som projektet gav

Kartlägga transportflöden och processer för att identifiera områden som kan effektiviseras och ge rekommendationer för införande av ny teknik och lösningar. Projektet har inte bara uppnått detta, utan har även framgångsrikt, i det riktiga projektet, demonstrerat hur lösningen kan användas och vilka resultat som kan uppnås. Lösningen levererar bl.a. realtidsinformation från lastbil till grävmaskin avseende lastbilens kapacitet, digitala lastkvitton typ av material samt destination. Information som även är tillgänglig i appar, dashboards m.m. för t.ex myndigheter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten från projektet har demonstrerats i den tänkta målmiljön och dom positiva effekterna är stora, inte bara för VCE och NCC, utan även för NCCs underleverantörer och beställare. Den nya tjänsten Effektiv Utlastning har fått stort kommersiellt utrymme i media. Målet var att skapa innovationer under byggskedet för att hitta en fungerande modell som tar hänsyn både till de enskilda aktörerna behov och till den totalaeffektiviteten har uppnåtts. Den genomförda kostnads-nyttoanalysen visar tydligt på de positiva effekterna av projektet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Upplägg och genomförande

Projektet drabbades initialt av förseningar kopplat till beslut och överklaganden men har sedan haft en bra framdrift. En större workshop organiserades i Göteborg med deltagande från NCC, Volvo CE, Volvo Trucks, KTH, Trafikverket, med flera. Initialt kartlades det specifika fallet vad gäller transportflöden, processer för att identifiera områden där ny teknik kan komma till användning, samt studera och rekommenderat lösningar. Den resulterade tjänsten är ett bevis på styrkan i ett nära samarbete för att hitta en bra lösning som dessutom kan spridas till andra projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2016-04758

Statistik för sidan