Drone Mission Control

Diarienummer 2018-01721
Koordinator Ericsson AB - Ericsson AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 196 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Drone Mission Control är en molntjänst som skall ge organisationer och drönarpiloter på olika platser möjlighet att säkert övervaka och flyga flottor av uppkopplade drönare. Tjänsten skall ge drönarpiloter en god situationsbild genom integration av externa datakällor och ge möjlighet att effektivt dela med sig av positions- och sensordata.

Förväntade effekter och resultat

Ericsson vill enkelt, tydligt och pedagogiskt simulera, testa och demonstrera arbetsflöden med flottor av drönare som kan konsumera och leverera uppkopplade tjänster. Drone Mission Control skall göra komplexa tjänstekedjor mindre abstrakta för både kunder och egen personal. Airpelago skall erbjuda Drone Mission Control som en tjänst till organisationer som behöver flyga och hålla flottor av uppkopplade drönare under uppsikt.

Planerat upplägg och genomförande

Airpelago körs som ett projekt i Ericsson Garage Startup Incubation Program. Airpelago får tillgång till: Coach program, Affärsutvecklingshjälp, kontakter till verkliga kundfall, Teknisk expertis, Arbetsplatser i Ericsson Garage på Linholmen. Tillgång till utvecklings verktyg och miljöer. Tillgång till Ericssons plattformar. Airpelago utvecklar Drone Mission Control i dialog och samarbete med Ericsson.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.