Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drönare i mobil tillämpning för stadsbyggnad

Diarienummer
Koordinator Bentley Systems Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 323 872 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syfte var att skapa en effektiv process för datafångst från drönare till praktisk användning av 3D material skapat från datat för kommunens verksamheter. Projektet utfördes i samarbete mellan Agency9/Bentley Systems i rollen som teknikpartner och Norrköpings kommun som tillämpande verksamhet. Huvuddelen av projektets mål har nåtts, särskilt inom datafångst och bearbetning. Teknikplattformen har uppnått majoriteten av målet men kräver vidareutveckling för att förbättra arbetsflödet och prestandan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bättre visualisering av befintligheten som underlag för planer, etc. och därmed noggrannare beslutsunderlag. Sökt effekt var sänkta samhällskostnader pga. färre planeringsmissar samt mer optimerat flöde för underhåll av geodata, och ökad förståelse bland allmänheten. Pga. långa processer för samhällsplanering är det för tidigt att redovisa om önskat resultat uppnåtts. Däremot visar momenten för geodatabearbetningen samt kommunikation mot allmänheten goda indikationer på resultatuppfyllnad.

Upplägg och genomförande

Metodik har tagits fram för planerande av flygrutter, kamerainställningar, processverktyg och inställningar för att skapa 3D-modeller. Testområden definierades och flögs med framgång. Svårigheter som identifierats är flygledning, väder och sikt, samt triangeltätheten i de genererade 3D-modellerna. Uppladdning och sömverktyg för 3D modell från UAV och stadsmodell fungerar, men verktyg för färgmatchning har inte hunnit utvecklats i projektet. Mobilt gränssnitt har utvecklats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01750

Statistik för sidan