Drönare i mobil tillämpning för stadsbyggnad

Diarienummer 2018-01750
Koordinator Bentley Systems Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 323 872 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Praktisk användning av 3D data från drönare för kommunens verksamheter. Projektet syftar till att skapa en effektiv process och validering av flöde från datafångst till praktisk tillämpning. Norrköpings Kommun är tillämpande verksamhet med kompetens kring process och verksamhetskrav. Agency9 bidrar med teknikkompetens kring datahantering och 3D visualisering. Prototypen ska kunna användas i praktisk tillämpning avseende Datafångst via drönare Förbehandling av 3D data Integration i stadsmodell för strömning till mobila plattformar och sociala medier

Förväntade effekter och resultat

Bättre visualisering av befintligheten som underlag för planer, bygglov, trafik, infrastruktur etc. Noggrannare beslutsunderlag för att undvika planeringsmissar avseende tekniska eller mjuka värden. Sänkta samhällskostnader. Sänkta kostnader för att underhålla en korrekt geodatarepresentation av befintligheten. Ökad förståelse och engagemang bland allmänheten med hjälp av 3D-visualisering via sociala medier och mobila plattformar.

Planerat upplägg och genomförande

1. Datafångst och anpassning av data Skapa en process och metodik som definierar flygrutter, kamerainställningar, flyghöjder, processverktyg och inställningar för att skapa 3D-modeller. 2. Integration i en stadsmodell och strömning i webbtjänst Utveckling av verktyg för att sammanfoga data från drönare med befintliga datakällor. Processning, färgmatching och sömlösa övergångar samt anpassning för strömning. 3.Demonstrator för planering Demonstratorn fokuserar på att visa flödet från drönarflygning till slutanvändarnyttan inom verksamhetsområdet Stadsbyggnad.

Externa länkar

3D-visualiseringsverktyget som kommer att användas i projektet. Webbsida med syfte samt utvecklingsresultat under projektets löptid kommer publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.