Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DrJones - Digital Insurance Advisor

Diarienummer
Koordinator INSURANCE SIMPLIFIED EUROPE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att praktiskt påvisa, med en fullt fungerande prototyp, att vår vision om en intelligent, självlärande och automatiserad försakringsrådgivningstjänst är genomförbar. Projektet har uppnått sitt syfte och gett bolaget värdefulla lärdomar om kommande utmaningar inom teknik, användarupplevelse och lansering. Målet var att åstadkomma ett slagkraftigt erbjudande som underlag för att inleda en finansieringsrunda för vidare finansiering via externt riskkapital. Målet är uppnått.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vårt primära effektmål är att säkerställa finansiering för en publik lansering av DrJones - Digital Insurance Advisor i slutet av 2017. Vi bedömer att effekten kommer att kunna uppnås genom resultatet av projektet, men effekthemtagning har ännu inte skett. Projektets produktmål var dels en fungerande digital rådgivningstjänst inom ett begränsat produktområde, och dels ett investeringsunderlag avsett for externa finansiärer. Produktmålen är uppnådda.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i tre faser. En inledande analysfas som genomfördes enligt plan. Under analysfasen gjordes en målgruppsjustering i prototypen för att maximera möjligheterna till en framgångsrik framtida lansering. En genomförandefas där utveckling av prototypen genomfördes. Tekniska begränsningar identifierades i utvecklingen av den maskinella textanalysen där vi uppnådde en automatiseringsgrad på ca 55-60% jämfört med vår målsättning om 100% automatiseringsgrad. Slutligen genomfördes en sammanfattande fas enligt plan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00714

Statistik för sidan