DrJones - Digital Insurance Advisor

Reference number 2017-00714
Coordinator INSURANCE SIMPLIFIED EUROPE AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Syftet med projektet var att praktiskt påvisa, med en fullt fungerande prototyp, att vår vision om en intelligent, självlärande och automatiserad försakringsrådgivningstjänst är genomförbar. Projektet har uppnått sitt syfte och gett bolaget värdefulla lärdomar om kommande utmaningar inom teknik, användarupplevelse och lansering. Målet var att åstadkomma ett slagkraftigt erbjudande som underlag för att inleda en finansieringsrunda för vidare finansiering via externt riskkapital. Målet är uppnått.

Expected results and effects

Vårt primära effektmål är att säkerställa finansiering för en publik lansering av DrJones - Digital Insurance Advisor i slutet av 2017. Vi bedömer att effekten kommer att kunna uppnås genom resultatet av projektet, men effekthemtagning har ännu inte skett. Projektets produktmål var dels en fungerande digital rådgivningstjänst inom ett begränsat produktområde, och dels ett investeringsunderlag avsett for externa finansiärer. Produktmålen är uppnådda.

Planned approach and implementation

Projektet var uppdelat i tre faser. En inledande analysfas som genomfördes enligt plan. Under analysfasen gjordes en målgruppsjustering i prototypen för att maximera möjligheterna till en framgångsrik framtida lansering. En genomförandefas där utveckling av prototypen genomfördes. Tekniska begränsningar identifierades i utvecklingen av den maskinella textanalysen där vi uppnådde en automatiseringsgrad på ca 55-60% jämfört med vår målsättning om 100% automatiseringsgrad. Slutligen genomfördes en sammanfattande fas enligt plan.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.