Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Business Model Lab

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - KTH ITRL
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid november 2020 - augusti 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Viktiga resultat som projektet gav

Målet var att genom dessa in-depth studies med bolagen utveckla affärsmodeller som verifieras med kunder och partners för att testa hypotesen att detta är ett avgörande steg i att överbrygga ”döden dal”, dvs den punkt där innovationsbolag har utvecklat och verifierat en lösning men ännu inte lyckats skapa kommersiellt insteg och intäkter. Dessa case har gemensamt att arbetet i praktiken undanröjt barriärer för kommersialisering genom affärsmodellering, utveckling eller helt nya affärsmodeller samt etablering av partnerskap för att undanröja barriärer för kommersialisering.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att Univrses affärsmodell (AM) baserad på visualisering av urban city data är verifierad med två potentiella kunder. Elonroad har resulterat i en ny AM med stationär automatladdning som tjänst genom samverkan med Vattenfall Energy Solutions. Freelways affärsmodellering har resulterat dels i en ny tjänst för on demand linjetrafik på destinationer som är lanserad samt en ny positionering. Luvly har resulterat i en ny AM för bolagets patenterade produktionsprocess vilket möjliggör konkurrensfördelar för transportörer tex Bring.

Upplägg och genomförande

Genomfödet av BML scale up har gått enligt plan. BML teamet genomförde flera workshps, intervjuer, match making med partners/potentiella kunder designad för att utveckla och verifiera specifika affärsmodeller. Metodiken i BML scale up bygger på in-depth affärsmodellering (se bilagor), användning av verktyg som Business Model canvas och value proposition canvas, verifiering med kunder och partners för att testa hypotesen. Generellt genomfördes arbetet med varje case enligt denna metod och upplägg. Dock innebar varje case naturligt flera unika delar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2021

Diarienummer 2020-04234

Statistik för sidan