Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Drive Sweden Business Model Lab

Diarienummer
Koordinator Kungliga Tekniska Högskolan - Integrated Transport Research Lab (ITRL)
Bidrag från Vinnova 1 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - december 2020
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Business Model labs syfte är att vara en “inkubator och ett platform för lärande” för projekt och aktiviteter relaterade till affärsmodellutveckling. Samt främja projekt som är i linje med Drive Swedens övergripande målsättningar. BML har hjälpt till att lösa affärsmodellsproblematik för industriella partners. Det övergripande målen är att främja diskussioner, partnerskap och generera projekt för att utveckla framtida affärsmodeller inom mobilitetsområdet.

Resultat och förväntade effekter

BM lab har varit en värdefull källa till kunskap, och nätverksmöjligheter för partners. Akademiska och industriella insikter rörande affärsmodeller har framgångsrikt överförts till partners. Denna kunskapsöverföring kan assistera partners i att framgångsrikt navigera komplexa transportmiljöer för uppskalning av hållbara innovationer. Förutom att generera kunskap, har BML leverarat enligt målsättning, i form av två spin-offs och fyra uppskalningsinitiativ med fokus på elektrifiering, logistik, data och lätta delade fordon.

Upplägg och genomförande

Genomförandet av BML har gått enligt plan. BML teamet genomförde sex tematiska workshops. WSs designades för att tackla industriparternas specifika affärsmodellsutmaningar samt för att främja samarbeten mellan partners. Arbetet inkluderade kartläggning av aktörernas utmaningar relaterade till affärsmodeller och värdeskapande. Två WSs fokuserade på specifika utmaningar skapade av Covid-19 pandemin (t ex förändringar i värdekedjan och kundbeteenden). BML avslutades med WSs med fokus på datadrivna affärsmodeller och affärsmodeller ur ett ekosystemsperspektiv.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 mars 2021

Diarienummer 2019-04814

Statistik för sidan