Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digiteam för en användardriven socialtjänst

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för Vård och Omsorg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - förberedelseprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med föreredelseprojektet Digiteam - För en användardriven socialtjänst var att undersöka och beskriva hur en testbädd för en användardriven socialtjänst kan fungera. Målet uppfylldes till fullo och resulterade dels i en faktisk testbbädd i form av ett Digiteam i Helsingborgs stad och dels i en genomförandeansökan där SKL, 17 kommunala socialtjänster, Region Värmland, Linköpings och Lunds universitet samt branschorganisationen IT & Telecomföretagen finns med som sökande parter och där även fem myndigheter finns med i form av ett policylab.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade effekter med projektet är att accelerera digitaliseringen av socialt arbete med fokus på ökad tillgänglighet av sociala tjänster där brukaren förflyttas från ett passivt objekt till ett aktivt subjekt i relation till socialtjänsten. Utfallet har varit en ökad tillgänglighet av socialt arbete i framförallt Helsingborgs stad där tjänstedesign använts som metod för att fånga invånarnas verkliga behov och där aktiva brukare används i det löpande utvecklingsarbetet för att förändra, förbättra och nyskapa det sociala arbetet och öka värdeskapandet för invånaren.

Upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande har inneburit en oerhört stor mängd möten samtal och presentationer med och för kommuner, myndigheter, regioner, universitet, näringsliv, och invånare för att skapa en förståelse för upplevda behov och viljor. Målet har varit att få med så många relevanta aktörer som möjligt i ett genomförandeprojekt för att kunna bygga ett innovationssystem där samtliga dessa aktörer inkluderas i att skapa en rörelse mot ett användardrivet socialt arbete. Målet får ses som uppnått med tanke på den bredd bland de organisationer som finns med i det fortsatta arbetet framåt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03698

Statistik för sidan