Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala och fysiska lekmiljöer

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Visionen är att skapa en inkluderande, estetisk, interaktiv och magisk lekinfrastruktur i direkt anslutning till barnens bostäder som är ljus, skyddad och trygg. Målet är att inspireras av mekanismer i datorspel som engagerar barn vid utformandet av utomhusmiljöer vilket kan neutralisera de negativa effekter man sett av datorspelande. Den tekniska lösningen är en öppen, generisk och modulär IKT-plattform (Informations och kommunikationsteknik) vilket möjliggör för många olika företag att utveckla moduler som kan dra nytta av både spelplattformen och lekinfrastrukturen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi har nu etablerat kontakt med aktörer i hela processkedjan vilket säkerställer att en IKT-plattform kan utvecklas, att en grön och hållbar lekinfrastruktur kan utformas och byggas. Vi kan uppnå de samhällsnyttiga målen genom att vi etablerat kontakt med målgrupper och representanter för testbäddar. Detta ser vi som centralt för att möta utmaningen hållbar stad då en förankring hos de boende säkerställer att målen samt starka och hållbara synergieffekter kan uppnås.

Upplägg och genomförande

Precisering har gjorts av relevanta samhällsutmaningar, målgrupper, kontexter och behov genom omvärldsanalyser och fältstudier. Spelscenarion finns beskrivna där digital teknik kopplas till en IKT-plattform ´i molnet´. Fem delprototyper har utvecklats och demonstrerats publikt. En teknisk rapport finns färdigställd om mikroprocessorteknik såsom Arduino, olika typer av sensorer och output-tekniker. IKT-plattform utvecklas i dialog med HiQ AB. Visualiseringar har utformats som på ett konceptuellt sätt ger en bild av slutresultatet av Samverkansprojektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2013-00822

Statistik för sidan