Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitala Experiment - metoder att utvärdera alternativa teknologier i tidiga produktkoncept

Diarienummer
Koordinator GKN Aerospace Sweden AB
Bidrag från Vinnova 3 315 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med detta projekt är att överbrygga skillnaderna i mognadsnivå med s.k. generativa modelleringsmetoder. I projektet har en metod för att koppla funktionell och geometrisk modellering utvecklats och implementerats i ett digitalt utvecklingslaboratorium - Systems Engineering Design laboratory (SED lab.) SED lab. har utvecklats och validerats för att utvärdera alternativa teknologi koncept för flygmotorkomponenter tillsammans med flygindustrin. Projektet har lett till en licentiat och doktorsavhandling, samt initierat forsknings och demonstrationsprojekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har: Levererat en innovativ metod för att undersöka en större design rymd av flygmotorkomponenter. Bidragit till utvecklingen av en utvecklingsmiljö vid Chalmers som möjliggör metod och systemstödsimplementation av konstruktionsmetoder. Validerat potentialen av metoden i riktiga utvecklingssituationer tillsammans med företaget. Lett till en licentiat och doktorsavhandling samt initierat forsknings och demonstrationsprojekt. Projektet har även bidragit till mer än 15 referentgranskade vetenskapliga publikationer samt deltagit i konferenser.

Upplägg och genomförande

Projektet föregicks av projektet VITUM där behov av att utvärdera alternativa och innovativa teknologier för strukturella flygmotorkomponenter i konceptskedet av produktutveckling identifierades. Tre projektleverabler definierades, en flexibel metod för funktionell och geometrisk modellering i tidiga faser, en laboratoriemiljö för forskning på Chalmers som möjliggör digitala experiment samt validering genom GKN-studier tätt kopplade till företagets geometriska mjukvarumiljö. Arbetet har i huvudsak utförts av en doktorand i samarbete med ingenjörer på företaget.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2022

Diarienummer 2017-04858

Statistik för sidan