Digitala Experiment - metoder att utvärdera alternativa teknologier i tidiga produktkoncept

Diarienummer
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 3 315 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet är en direkt vidareutveckling av det virtuella demonstratorprojektet VITUM som levererat en virtuell plattformsmodell, en samverkansmiljö för distribuerad teknologiutveckling samt identifierat kritiska frågeställningar för att industrialisera det nya, virtuella plattformsarbetet. Syftet med detta projekt är att överbrygga skillnaderna i mognadsnivå med s.k. generativa modelleringsmetoder. Ett lyckat utfall skulle radikalt möjliggöra undersökning av alternativa system-och teknologi-alternativ redan i tidiga konceptskeden.

Förväntade effekter och resultat

Projektet avser att stärka konkurrenskraften i svensk flygindustri genom att radikalt förändra förmågan att utvärdera nya teknologier i konceptutvärderingsfasen. Förväntade effekter av den modelleringstyp som utvecklas inom ramen för projektet är snabbare riskreduktion av innovativa koncept med nytt teknologiinnehåll. Den digitala experiment plattformen utökar svensk flygforskning och kan öppna upp möjligheter för internationella forsknings initiativ.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att utföras i samarbete med en doktorand och dess handledare på institutionen för industri- och materialvetenskap på Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med forskningsavdelningen på GKN Aerospace Engine System i Trollhättan. Doktoranden kommer att tillägna en del av sin tid på GKN för att genomföra diverse studier relaterat till sin forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.