Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital plattform för beräkning av koldioxidbudgetar, simulering samt sam-skapande av klimatåtgärdspaket

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - CCL, Inst. för geovetenskaper
Bidrag från Vinnova 499 727 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att efter steg 3 ha utvecklat digitala verktyg för beräkning av lokala klimatmål i förhållande till de nationella samt Parisavtalet, inklusive en lokal koldioxidbudget, verktyg för uppföljning av målen samt verktyg för att beräkna effekten av olika klimatåtgärder. I steg 1 har vi undersökt hur behoven ser ut, vilka aktörer som bör involveras, vilka liknande lösningar som används inom och utom Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Steg 1 har resulterat i en bättre behovs- och lösningsföreställning bland deltagande personer och organisationer, väl utvecklade underlag, bland annat i form av en slags prototyper framtagna inför steg 2 och 3 samt många nya kontakter mellan potentiella projektpartners. Till exempel har en mängd olika beräkningsmoduler som kan vara del av en digital slutprodukt identifierats.

Upplägg och genomförande

Steg 1 har utförts i olika arbetspaket med ett antal seminarier och workshops kopplade till dessa. Projektledarskapet har i praktiken delats mellan de tre organisationerna som haft mest tid i projektet. Upplägget har varit effektivt på att belysa vår komplexa utmaning. Under projektet har en slags prototyper tagits fram för att på olika sätt testa projektets förståelse av både utmaning och lösning, vilken har utvecklats åtskilligt under projektet. Utan att kontinuerligt arbeta med prototyper hade det varit svårt att komma framåt pga komplexiteten i utmaningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-03396

Statistik för sidan