Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital inkludering i det uppkopplade samhället för grupper med speciella behov

Diarienummer
Koordinator SICS EAST SWEDISH ICT AB - Sics East
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet utgår från den utmaning som ligger i inkludering av alla medborgare i det digitala samhället, speciellt personer med kommunikativa funktionshinder (kognitiv funktionsnedsättning, dyslexi, synskada, etc), äldre seniorer med normalt nedsatta förmågor och utlandsfödda med begränsad kunskap om svenska förhållanden. Med innovativa IT-stöd vill vi väsentligt förbättra offentlig sektors medborgarkontakt och kvalitetsstyrning av information på nätet och samtidigt, med personligt anpassade lösningar, underlätta tillgänglighet för den enskilda individen.

Långsiktiga effekter som förväntas

I en allsidigt sammansatt konstellation utvecklar vi: - Stöd för myndigheters produktion och underhåll av tillgänglig information, inklusive terminologihantering, språkstöd, omskrivning till förenklad eller ´lätt´ svenska, etc. - Stöd för medborgaren att kunna finna relevanta uppgifter på myndigheternas webbplatser, navigera i tillgängliga e-tjänster och klara av att utföra sitt ärende. - Stöd för assisterad kontakt, exempelvis genom tolk. Förstudien visar på projektets genomförbarhet och samhällsintresse.

Upplägg och genomförande

I initieringsprojektet har enheten för invånartjänster inom Stockholms Läns Landsting (problemägare), SICS East Swedish ICT (forskare) samt Fodina Language Technology AB och Convertus AB (SME) samverkat. Aktiviteter för att involvera fler myndigheter (Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, m fl) och företag med efterfrågad spetskompetens har genomförts. En projektplan för vidareutveckling av verktygsstöd i en integrerad lösning för skrivstöd, terminologihantering, flerspråkighet och läsbarhetsförbättringar har tagits fram.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00339

Statistik för sidan