Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DigiProc

Diarienummer
Koordinator Digital Procurement DP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har genom utvecklingen av 1) Artificiell intelligens (AI) och 2) Språksystemstöd uppnått sitt syfte och mål att skapa en globalt skalbar digital förhandlingsrobot med förmåga att genomföra en fullt automatiserad och optimerad förhandlingsprocess med ett obegränsat antal leverantörer simultant.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat i form av en helautomatiserad förhandlingsprocess med globalt språkstöd som ger bättre förhandlingsutfall förväntas öka upp bolagets operativa effektivitet, ge nöjdare kunder samt öka bolagets geografiska marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som planerat under tidsperioden maj-sep 2018 under ledning av Digital Procurement och med hjälp av externa programmerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-01043

Statistik för sidan