DigiProc

Diarienummer 2018-01043
Koordinator Digital Procurement DP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet har genom utvecklingen av 1) Artificiell intelligens (AI) och 2) Språksystemstöd uppnått sitt syfte och mål att skapa en globalt skalbar digital förhandlingsrobot med förmåga att genomföra en fullt automatiserad och optimerad förhandlingsprocess med ett obegränsat antal leverantörer simultant.

Resultat och förväntade effekter

Resultat i form av en helautomatiserad förhandlingsprocess med globalt språkstöd som ger bättre förhandlingsutfall förväntas öka upp bolagets operativa effektivitet, ge nöjdare kunder samt öka bolagets geografiska marknad.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts som planerat under tidsperioden maj-sep 2018 under ledning av Digital Procurement och med hjälp av externa programmerare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.