DigiProc

Diarienummer 2018-01043
Koordinator Digital Procurement DP AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups steg 1 våren 2018

Syfte och mål

Projektet syftar till att skapa en globalt skalbar digital förhandlingsrobot som möjliggör en fullt automatiserad och optimerad förhandlingsprocess med ett obegränsat antal leverantörer simultant. De konkreta målen för projektet är att: 1) Använda artificiell intelligens (AI) för bearbetning, analys och användning av data i plattformen och 2) Utveckla språkstöd för portugisiska, spanska, polska, tyska och ryska för att öka marknaden geografiskt.

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat är en utvecklad plattform som använder AI för bearbetning, analys och användning av data samt med språkstöd för portugisiska, spanska, polska, tyska och ryska. Utvecklingen förväntas leda till en helautomatiserad process som ger bättre förhandlingsutfall (dvs. resultat), vilket ger nöjdare kunder samt en ökad marknad geografiskt. Detta ger oss en bättre bas för fortsatt finansiering, ökade marknadsandelar, möjlighet till strategiska samarbeten med globala inköpskonsultbolag, etc. både på 1 och 5 års perspektiv.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ska genomföras under tidsperioden maj-okt 2018. Projektet leds av Digital Procurement som med hjälp av externa programmerare kommer genomföra projektet. Uppstart sker under maj månad då koncept och övergripande specifikationer utarbetas. Streckskisser tillsammans med detaljerade funktionalitetsspecifikationer utarbetas under juni och verifieras av Digital Procurement under juli. Programmering och testning kommer genomföras under augusti-september.

Externa länkar

Bolaget Digital Procurements webbsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.