Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

DigiProc

Reference number
Coordinator Digital Procurement DP AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - October 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups

Purpose and goal

Projektet har genom utvecklingen av 1) Artificiell intelligens (AI) och 2) Språksystemstöd uppnått sitt syfte och mål att skapa en globalt skalbar digital förhandlingsrobot med förmåga att genomföra en fullt automatiserad och optimerad förhandlingsprocess med ett obegränsat antal leverantörer simultant.

Expected results and effects

Resultat i form av en helautomatiserad förhandlingsprocess med globalt språkstöd som ger bättre förhandlingsutfall förväntas öka upp bolagets operativa effektivitet, ge nöjdare kunder samt öka bolagets geografiska marknad.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts som planerat under tidsperioden maj-sep 2018 under ledning av Digital Procurement och med hjälp av externa programmerare.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 4 May 2018

Reference number 2018-01043

Page statistics