Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Diabetesvård 2.0

Diarienummer
Koordinator Laponia innovatio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Bolaget har genom utredning och samarbete med branschexpertis och nåltillverkare fått värdefulla insikter kring nålens beskaffenhet och hur denna påverkar användarupplevelsen. Resultatet från detta arbete kommer bli vägledande i slutfasen av produktutvecklingen och kommer bidra till att stärka produktens konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i ökade kunskaper kring hur nålars beskaffenhet påverkar patienten och hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose patentens behov. Tack vare projektmedlen har samarbeten kunnat inledas med tillverkare inom området vilket kommer möjliggöra produktion och lansering av en konkurrenskraftig produkt under 2020.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i två steg. I steg 1 genomfördes analys av studier samt konsultation av expertis vilket gav en god bild av patientens behov och hur olika typer av nålar påverkar användarupplevelsen. I steg 2 etablerades kontakt med tillverkare globalt varav några besöktes. Under besöken diskuterades vårt analysresultat och sattes i relation till tillverkarens produktionsmöjligheter och egen syn på produkten. Sammantaget resulterade detta i värdefullt informationsutbyte och öppnade upp konkreta möjligheter för framtida samarbete kring produktionen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2018

Diarienummer 2018-00977

Statistik för sidan