Diabetesvård 2.0

Diarienummer 2018-00977
Koordinator Laponia innovatio AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovative Startups step 1 spring 2018

Syfte och mål

Bolaget bedriver sedan 2013 utveckling av en innovativ stickskyddad pennkanyl för användning vid diabetesvård. Vid insulintagning är nålens beskaffenhet av stor betydelse för hur en injektion upplevs av patienten. Projektmedlen kommer användas till att i samarbete med nåltillverkare ta fram marknadens bästa nål vilken kommer bidra till att stärka slutproduktens konkurrenskraft.

Förväntade effekter och resultat

Förväntat resultat är att projektet mynnar ut i ett samarbete med en nåltillverkare som kan ta fram marknadens bästa nål och i förlängningen löpande leverera denna till bolagets serietillverkning av slutprodukten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras i två steg. Steg 1.Utredning kring vad som karaktäriserar en bra nål. Görs genom intervjuer med användare, marknadsanalys samt konsultation av expertis inom området. Steg 2. Etablera kontakt med nåltillverkare globalt. Hitta samarbete med en utsedd tillverkare och tillsammans ta fram den bästa nålen för ändamålet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.