Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Development of an advanced millimeter-wave front-end for use in medical sensing

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Bidrag från Vinnova 395 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Viktiga resultat som projektet gav

Antalet människor som lever med diabetes ökar och förväntas överstiga 500M människor i världen 2018. Ett glukostest är fortfarande idag både invasivt och inte helt smärtfritt. Utvecklingen inom detektionsteknik baserad på millimetervågor möjliggör nya tillämpningar inom medicin. Ascilion i samarbete med Mikrovågsgruppen på Uppsala Universitet har designat och påbörjat tillverkningen av en mikrovågsbaserad glukossensor. Detta koncept har potential att underlätta den övergripande glukosanalysen och rapporteringen för klinisk och egenkontroll inom diabetesvården.

Långsiktiga effekter som förväntas

Detta projekt visar potentialen av glukossensorer som använder mm-vågor. Genomförandet av detta projekt öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering. Publicerbara resultat erhölls inom projektet. Dessa resultat kommer publiceras i ett antal publikationer efter projektets avslutande.

Upplägg och genomförande

Projektet har involverat två partners: Uppsala Universitet (UU) och Ascilion AB. Det koordinerades av Dr. Dragos Dancila, forskare i Prof. Anders Rydbergs mikrovågsgrupp. Det starka samarbetet mellan UU och Ascilion har underlättat kunskapsöverföring från forskningsinstitut till företag. Den framgångsrika demonstrationen som utförts i projektet öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-05121

Statistik för sidan