Development of an advanced millimeter-wave front-end for use in medical sensing

Reference number
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för teknikvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 395 000
Project duration November 2014 - May 2015
Status Completed
Venture The strategic innovation programme Electronic Components and Systems:
Call Strategic Innovation Program Electronic Components and Systems - call autumn 2014

Purpose and goal

Antalet människor som lever med diabetes ökar och förväntas överstiga 500M människor i världen 2018. Ett glukostest är fortfarande idag både invasivt och inte helt smärtfritt. Utvecklingen inom detektionsteknik baserad på millimetervågor möjliggör nya tillämpningar inom medicin. Ascilion i samarbete med Mikrovågsgruppen på Uppsala Universitet har designat och påbörjat tillverkningen av en mikrovågsbaserad glukossensor. Detta koncept har potential att underlätta den övergripande glukosanalysen och rapporteringen för klinisk och egenkontroll inom diabetesvården.

Results and expected effects

Detta projekt visar potentialen av glukossensorer som använder mm-vågor. Genomförandet av detta projekt öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering. Publicerbara resultat erhölls inom projektet. Dessa resultat kommer publiceras i ett antal publikationer efter projektets avslutande.

Approach and implementation

Projektet har involverat två partners: Uppsala Universitet (UU) och Ascilion AB. Det koordinerades av Dr. Dragos Dancila, forskare i Prof. Anders Rydbergs mikrovågsgrupp. Det starka samarbetet mellan UU och Ascilion har underlättat kunskapsöverföring från forskningsinstitut till företag. Den framgångsrika demonstrationen som utförts i projektet öppnar nya perspektiv mot miniatyrisering och kommersialisering.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.