Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Detektion av spårskador i järnväg - Tågbaserade fältprov av prototyp

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift och Underhållsteknik
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - juni 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet var att skapa ett system för tillståndsövervakning som kan bidra till att effektivisera underhållet av det svenska järnvägsnätet och skapa förutsättningar för optimeringen av anläggningens tillgänglighet, nyttjandegrad och i slutändan attraktivitet från ett kundperspektiv. Målet med projektet var att utföra valideringstester från tåg av en framtagen sensor för kontaktlös mätning av defekta befästningar i ett järnvägsspår. Systemet har validerats via mätningar från tåg i drift under verkliga förhållanden i verklig järnvägsmiljö.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har fästanordningar för montage av mätsensorn tillverkats. Dessa har installerats på ett rälsgående underhållsfordon och ett på ett godståg tillsammans med den framtagna mätsensorn och tillhörande kring system. Mätningar har utförts och matsignalerna har analyserats i syfte att anpassa detektionsalgoritmen för detektion av anomalier i befästningssystem. Lyckade test av utvecklad algoritm och prototyp har utförts och validerats från lok i drift vid en hastighet av 70 km/h.

Upplägg och genomförande

Arbetet i projektet har utförts i samarbete mellan akademin, tillverkningsindustrin och järnvägsägare och operatörer. Arbetet har skett i tre hopkopplade arbetspaket. Finjusteringar av prototyp och tillverkning av fästen, analys av signaler och anpassning av detektionsalgoritm och fältmätningar. Den största framgångsfaktorn i detta projekt har varit sammansättningen av individer med rätt kompetens och förmåga att samarbeta. Branschens engagemang har också varit en bidragande orsak till ett lyckat resultat trots restriktioner kopplade till covid 19-pandemin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 november 2021

Diarienummer 2019-01153

Statistik för sidan