Detektion av spårskador i järnväg - Tågbaserade fältprov av prototyp

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift och Underhållsteknik
Bidrag från Vinnova 680 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syfte: Att skapa ett system för tillståndsövervakning som kan bidra till att effektivisera underhållet av det svenska järnvägsnätet och skapa förutsättningar för optimeringen av anläggningens tillgänglighet, nyttjandegrad och i slutändan attraktivitet från ett kundperspektiv. Mål: Att från tåg i drift testa och validera en prototyp för detektion av spårsskador såsom saknade befästningar eller sprickor i rälen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i en demonstrator i verklig miljö baserad på den framtagna prototypen för tillståndsbedömning av befästningar och räls som tex. sprickor. Förväntade effekten av projektet är att mätsystemet skall ha nått en sådan mognadsgrad att den med smärre modifieringar kan övergå till aktiv drift. Genom ett automatiskt systemet för befästningsinspektion erhålls mer information kring befästningarnas status. Dessutom kommer de manuella tidsödande inspektionerna av befästningar kunna reduceras.

Planerat upplägg och genomförande

Det projektet består i huvudsak av tre delar; anpassning och montering på tåg, testning och validering av algoritmer samt analys av data och anpassning av algoritm till verkliga förhållanden. Vid testerna skall olika teststräckor mätas där visuell valideringskontroll av detekterade skador skall ske. I ett andra skede skall mätningarna analyseras och maskininlärningsalgoritmen uppdateras. Denna process är en iterativ process där mätningar kommer att varvas med analyser av data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01153

Statistik för sidan