Detektion av förarens sömnighet och distraktion genom sensorfusion (D4SF)

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 122 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - april 2010
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI