Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Design for Circularity: Lignocellulose based Thermoplastics - FibRe

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Institutionen för kemi och kemiteknik
Bidrag från Vinnova 36 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - december 2024
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum
Ansökningsomgång Kompetenscentrum 2020

Syfte och mål

FibRes vision är att möjliggöra övergången från fossil- till biobaserade termoplaster som produceras på ett hållbart och cirkulärt sätt. Kompetens som byggs upp i Fib:Re kommer att leda till att utsläpp av växthusgaser minskar och därmed ge en positiv miljöeffekt samt bidra till att FN:s miljömål SDG 12 uppnås. FibRes mål är att bidra till att svara på den grundläggande frågan: hur kan lignocellulosa-baserade material modifieras så lite som möjligt, men fortfarande bli termoformbart?

Förväntade effekter och resultat

FibRe med Chalmers och KTH, + ytterligare 20 parter representerar hela värdekedjan från råvaruleverantörer, kemisk industri, konverterare, slutanvändare till återvinningsindustrierna. Lignocellulosa är i sig inte termoplastiskt utan för att uppnå det krävs molekylär modifiering. Mindre modifieringar kostar mindre och är miljövänligare, och kan även ge termoplaster som är nedbrytbara. Implementering av kompetens som genererats inom Fib:Res kommer att ge parterna konkurrensfördelar när de ska ställa om till lignocellulosa-baserade termoplaster.

Planerat upplägg och genomförande

Strategin är att excellent forskning i en stark internationell forskningsmiljö tillsammans med de noggrant utvalda, icke-konkurrerande parterna, ska leda till att den grundläggande frågan besvaras. Tre unika kompetensområden arbetar tillsammans - molekylär modifiering, termisk bearbetning för att forma materialen samt avancerad karakterisering för att bestämma vilken struktur och morfologi som materialen har. Uppnådda resultat kommer spridas till parterna, samt till omvärlden genom vetenskapliga publikationer. FibRe kommer också att ha internationella rådgivare.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 mars 2021

Diarienummer 2019-00047

Statistik för sidan