Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FRAUNHOFER-CHALMERS CENTRUM FÖR INDUSTRIMATEMATIK
Bidrag från Vinnova 4 600 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2020
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2016-03371engelska.pdf(pdf, 2613 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet med projektet var att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av konvektionsugnar. Målet var att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det huvudsakliga resultatet från projektet är ett ledande simuleringsverktyg som kan användas av företagen för att stötta utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet. De industriella fallstudierna visar att simuleringsverktyget med hög noggrannhet och mycket god prestanda kan prediktera temperaturen i måleriets ugnar. Projektresultaten kommer att kommersialiseras som en modul på plattformen IPS Virtual Paint.

Upplägg och genomförande

Projektet utfördes av ett konsortium bestående av instituten Fraunhofer-Chalmers Centre och RISE IVF, samt företagen AB Volvo, Scania, Volvo Cars, Electroheat AB, och Industrial Path Solutions Sweden AB. I projektet utvecklade RISE mätmetodologi och utförde mätningar, medan FCC implementerade modeller och effektiva simuleringsalgoritmer som sedan förpackades i mjukvara. Mjukvaran verifierades både i labbugn på RISE och i företagens produktionsugnar. Ett flertal utbildningar på mjukvaran arrangerades under projektet och den är redo för industriell implementering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 juli 2020

Diarienummer 2016-03371

Statistik för sidan