Den hälsoskapande medborgaren och datadriven systeminnovation

Diarienummer 2018-04203
Koordinator VÄRMLANDS LÄNS LANDSTING - Landstinget i Värmland
Bidrag från Vinnova 1 455 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - juli 2019
Status Pågående
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Health Missions

Syfte och mål

Projektet handlar om hur vi kan stötta individen och dess egna förmåga att förbättra och bibehålla hälsa. Ett hälsofrämjande samhälle behöver en förskjutning av makt och möjligheter från organisationer till individen och kollektivet, i form av att individerna själva kan definiera, skapa och bidra till de förhållningssätt och lösningar som kommer krävas för en omställning av sin egen hälsa.

Förväntade effekter och resultat

Vår vision ska svara på samhällets utmaningar kring hälsa genom att bygga ett nytt hälsosystem med utgångspunkt i individen. Detta kräver en helt annan samverkansform eftersom det inte är givet vem som tar ansvar och organiserar arbetet. Vi behöver en vision som pekar på hur vi skapar attraktivitet i att samlas kring utmaningen med hälsa. Idag är det möjligt att arbeta med ett datadrivet förhållningssätt på individuell nivå för att skapa och fånga ny hälsodata, samt göra den tillgänglig på användarens villkor för alla aktörer som vill och kan bidra med innovation för människors hälsa.

Planerat upplägg och genomförande

Utgångspunkten för vårt visionsarbete är att bygga ett hälsosystem som startar hos individen. Genom att förstå hur individens egen förmåga och resurser kan stöttas och aktiveras för att förbättra hållbar, jämlik hälsa skapas också insikter och idéer om vilka resurser, verktyg och data samhället behöver erbjuda till individen så att denne självständigt kan hantera och utveckla sin hälsa hållbart över tid. Vi behöver i större utsträckning utgå från individens situation än systemets begränsningar. En persons situation inkluderar egen förmåga, resurser, familj, andra relationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.