Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Deep learning för prostatalokalisering i MRI med hjälp av guldmarkörer för strålbehandling av prostatacancer

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 44 802 kronor
Projektets löptid november 2018 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har använt avancerade AI metoder för att lära ett djupt neuralt nätverk att identifiera guldmarkörer på MR-bilder och urskilja dessa mot förkalkningar och andra vanligt förekommande ämnen som naturligt förekommer i kroppen. Guldmarkörerna används för att kunna lokalisera prostatan vid extern strålterapi och används i vanliga fall tillsammans med (Computer Tomography) CT. Eftersom MR-bilder är bättre på att avbilda de anatomiska mjukdelarna vill man hitta en robust metod för att kunna identifiera guldmarkörerna även i MR-bilder.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vid projektet färdigställande har vi tagit fram en fungerande metod för att lokalisera prostatan i MR-bilder som motsvarar förmågan att lokalisera prostatan i en CT-bild. Metoden är analyserad och utvärderad i en rad olika framtagna mått. Resultatet av detta projekt är en vetenskaplig artikel samt en grund för att ta fram en ny produkt som kliniskt kan användas för prostatalokalisering i MR-bilder.

Upplägg och genomförande

Vi har testat beprövade metoder som har visat sig ha framgång med liknande problem. Dessa har analyserats och förbättringsmöjligheter har identifierats som sedan inkorporerats i neurala nätverken. En viktig del i projektet har varit att analysera och validera den framtagna metodens prestanda så att den lever upp till de krav som är satta för ändamålet vilket har genomförts i en rad olika tester.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04353

Statistik för sidan