Datadrivet labb på ICE (D-ICE)

Diarienummer 2016-04318
Koordinator RISE SICS NORTH AB - SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 417 565 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Syfte och mål

Att stärka Sveriges kompetens inom dataanalys/dataanvändning, såväl som att möjliggöra nya och värdefulla innovationer baserat på data hos industri och samhällsorganisationer med hjälp av ökande kompetens och tillgång till avancerade verktyg. Projektets mål är att etablera en mäklar- och samverkansfunktion för datadriven forskning, utveckling och innovation baserat på redan existerande komponenter inom RISE i form av en nätverksplattform för ett nationellt eko-system i form av organisationer, personer, web, mjukvaruverktyg, datacenter, API:er och fysiska möten.

Förväntade effekter och resultat

Dataägare, industrier eller samhällsorganisationer, som har accelererats av det nationella data-science plattformen D-ICE kommer att förbättra sina produkter, produktionslinjer, affärer, leveranser eller försäljningar. Dataanalytiker och IKT leverantörer kommer genom D-ICE att få möjlighet till att arbeta med problemställningar, intressant data i stora mängder, analysverktyg och beräkningskraft som de annars inte lätt kommer åt. De kommer då åstadkomma bättre algoritmer och värdefulla och repeterbara resultat åt dataägarna.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets plan är att under första fasen 2016-2018 etablera arenan, erbjudandena och nätverksplattformen. Existerande verktyg och förbättringar erbjuds under perioden via projektet till dataägare och dataanalytiker för pilotprojekt. Målet är att två piloter genomförs under etableringsfasen. Ett flertal användarprojekt avtalas och planeras under perioden för fas 2. Samverkansaktiviteter genomförs under hela projektet både för ökad behovsförståelse och för att öka antal intressenter av dataägare, leverantörer och dataanalytiker.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.