Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Datadrivet labb på ICE (D-ICE)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS NORTH SWEDISH ICT AB
Bidrag från Vinnova 1 417 565 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets övergripande mål har varit att etablera en samverkansarena för datadriven forskning och innovation för svensk industri & samhälle. Detta mål kan sägas vara uppfyllt med god marginal då vi, förutom att tillhandahålla denna utvecklingsarena under projektets gång, genom D-ICE hittat en väg att på ett långsiktigt sätt tillhandahålla denna efterfrågade funktion till våra intressentgrupper. Utöver detta har vi genom seminarier bidragit till att sprida information och öka kompetensen kring datadriven affärsutveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

För dataägare: förbättrade produkter, produktion, affärsmodeller, leveranser eller försäljning. För dataanalytiker: möjligheter för nya affärer samt utveckling av tjänsteportfölj gentemot dataägare För ICE: utvecklat erbjudande samt ökade analyskunskaper Nationellt: bidrag till att hålla Sverige i framkant gällande datadriven utveckling Utfallet för de förväntade effekterna är överlag gott för alla intressenter. Stor förväntan finns för vad vi skulle kunna åstadkomma i ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har som främsta resurs använt forskningsdatacentret ICE, och den inom SICS utvecklade plattformen Hops. Dessa har, tillsammans med ett antal verktyg och mjukvaror, utgjort den digitala utvecklingsplattformen för D-ICE. Scania och Mobilaris har deltagit som dataägare och piloter i projektet. Två seminarier har genomförts inom ramen för D-ICE; "Nya affärer med dataanalys" samt "Låt AI och maskininlärning lyfta din verksamhet". Upplägget har överlag känts bra. Önskvärt inför eventuellt fortsättningsprojekt är att kunna inkludera även mindre digitalt mogna piloter.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2016

Diarienummer 2016-04318

Statistik för sidan