Datadriven innovation för stadens besök och upplevelser

Diarienummer
Koordinator HELSINGBORGS KOMMUN - Digitaliseringsavdelningen
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid juni 2017 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb