Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Darwin+

Diarienummer
Koordinator ENERGIFORSK AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datadrivna labb

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med Darwin+ har varit att etablera en öppen miljö som främjar samverkan mellan elnätsföretag, akademi, innovatörer, entreprenörer, leverantörer, kunder och användare. Genom en bra samverkan mellan dessa instanser kan avbrottsstatistik smidigt samlas i en gemensam databas och användas för att utveckla och förnya elnäten på ett framtidssäkert och kostnadseffektivt sätt. Huvudsyftet med projektet, att tillgängliggöra historisk och framtida information insamlad och lagrad i Darwin via ett öppet gränssnitt bedöms uppnåtts.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade effekterna av projektet var att skapa ett öppet databaslager för att möjliggöra åtkomst av historisk och framtida insamlad avbrottsstatistik ifrån de svenska elnätet. Projektet har skapat Darwin+, vilket är ett öppet gränssnitt med anonymiserad information hämtad ifrån Darwin databasen. Darwin databasen är en elnätsbransch gemensam satsning avseende elnätsavbrottsstatistik. Huvudsyftet med projektet, att tillgängliggöra historisk och framtida information insamlad och lagrad i Darwin, bedöms uppnått.

Upplägg och genomförande

Projektledare för projektet har varit Sweco i Stockholm. Tekniskt genomförande (programmering) har utförts av Elpool i Umeå. Till projektet har det funnits en arbetsgrupp och en referensgrupp bestående av personer som representerar olika företag och delar av branschen. Systemutveckling har skett utifrån dessa diskussioner och testning av programvaran har gjorts löpande både internt och genom att låta några utvalda elnätsföretag testa uppdateringar. Till projektet har även funnits en styrgrupp inom ramen för Energiforsk.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 15 oktober 2016

Diarienummer 2016-04323

Statistik för sidan